Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag

SFS nr
2002:105
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-03-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:702

1 § Länsstyrelsen ska föra en förteckning över kommunala
bostadsföretag som bedriver verksamhet i länet. Lantmäteriet
ska hållas underrättat om innehållet i förteckningen.
Förordning (2008:702).