Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

SFS nr
2002:124
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2002-03-21

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har träffat en
överenskommelse den 1 juni 2001 om samordning av pensionsrätt
enligt statliga pensionsordningar. Överenskommelsen har trätt i
kraft den 1 mars 2002.

Överenskommelsens danska, finska, isländska, norska och svenska
texter har publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 2001:53).