Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

SFS nr
2002:179
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2002-04-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:739

Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting som
beslutats av Skatteverket skall tillgodoföras kommunerna
och landstingen genom kreditering på sådant skattekonto som har
upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen
(1997:483). Lag (2003:739).