Förordning (2002:181) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2002/03

SFS nr
2002:181
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-04-18

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 2002/03.

Varuslag Procentandel
av basmängden

Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25
Övriga eldningsoljor 25