Riksbankens föreskrifter (2002:286) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2002:286
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2002-04-26

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två
tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall
ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av Stockholms 750-års jubileum skall
minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra
kronor ges ut.

2 § Minnesmynt med nominellt värde av två tusen kronor skall
tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50
tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av
12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Stockholms stadshus stora torn omgivet av till
vänster tornet på södra fasaden och till höger tornet på östra
fasaden samt omskriften “STOCKHOLM 1252-2002”.

På frånsidan avbildas Stockholms stads äldsta sigill, känt
sedan 1280-talet och bevarat i ett tiotal avdrag 1296-1324. Det
visar en krenelerad mur med två krenelerade torn med vardera
två fönsteröppningar, allt över vatten format som ett antal
vågor. Botten över och omkring tornen är täckt med kryssformade
stjärnor. Det har inskriften “+SIGILLVM:CIUIVM.DE STOCHVM”.
Omskrift motsols är “SVERIGE /2000/ KRONOR”. Ovanför sigillet
till vänster finns bokstaven “E” som anger myntningsorten och
till höger “B” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Stockholms stadshus stora torn omgivet av till
vänster tornet på södra fasaden och till höger tornet på östra
fasaden samt omskriften “STOCKHOLM 1252-2002”.

På frånsidan avbildas Stockholms stads sigill känt sedan 1326
och sista gången använt 1607. Det visar tre torn med
krenelering och spetsiga tak, det mellersta större än de
omgivande, inom en krenelerad mur och en borgport med ett
uppfällt fällgaller. Över muren visas ett fjärde likaså
krenelerat torn med spetsigt tak. Framför porten och utmed
kanten längs muren syns ett antal klumpstenar. Det har
inskriften “SIGILLUM:CIVITATIS.STOKHOLMENSIS.IN. SVECIA.
Omskrift motsols är “SVERIGE /200/ KRONOR”. Ovanför sigillet
till vänster finns bokstaven “E” som anger myntningsorten och
till höger “B som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.

Randen skall vara slät.