Föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

SFS nr
2002:3
Departement/myndighet
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
2002-01-09

Statens bostadskreditnämnd föreskriver att garantiavgiften
enligt 8 § förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti
för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
skall motsvara 3 procent av det garanterade lånebeloppet.

I fråga om lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till
bostäder som avses i 1 § första stycket 2 samma förordning
skall dock garantiavgiften motsvara 1 procent av det
garanterade lånebeloppet, om garantin utfärdats under åren
1997-1998.

Övergångsbestämmelser

2002:3

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2002 och
tillämpas i fråga om avgifter som betalas in efter
ikraftträdandet.