Förordning (2002:567) om upphävande av vissa förordningar rörande sanktioner mot “Förbundsrepubliken Jugoslavien” (Serbien-Montenegro)

SFS nr
2002:567
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2002-05-30

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra
att gälla vid utgången av juni 2002:

1. förordningen (1993:665) om tillämpning i fråga om
“Förbundsrepubliken Jugoslavien” (Serbien-Montenegro) av lagen
(1971:176) om vissa internationella sanktioner, och

2. förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot
“Förbundsrepubliken Jugoslavien” (Serbien-Montenegro).