Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

SFS nr
2002:598
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2002-06-13

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall
omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande
betalningar i euro.

Övergångsbestämmelser

2002:598

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i
förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir
tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i
svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.