Förordning (2002:612) om allmän försäkringskassas deltagande i viss projektverksamhet

SFS nr
2002:612
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01

Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa får tillsammans
med Västra Götalandsregionen bedriva projekt som gäller
medicinsk verksamhet och därmed sammanhängande forskning inom
området för stressrelaterad ohälsa.