Förordning (2002:658) om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån

SFS nr
2002:658
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2002-06-19

Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra
att gälla vid utgången av juli 2002, nämligen

a) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:4) om
uppgifter till Trädgårdsräkningen 2000,

b) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:16) om
uppgifter till djurräkningen i juni 2000,

c) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:19) om
uppgifter till lantbruksregistret, och

d) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:27) om
uppgifter till djurräkningen i december 2000.