Förordning (2002:701) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i hovrätt

SFS nr
2002:701
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27

1 § Försöksverksamheten enligt denna förordning avser
handläggning av administrativa ärenden i hovrätt.

2 § Försöksverksamhet skall bedrivas vid Göta hovrätt och
Hovrätten för Västra Sverige.

Förordningen gäller i stället för 30 § första stycket 1-7 och
andra och tredje styckena förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion.

3 § Presidenten avgör ensam sådana administrativa ärenden som
avses i 30 § första stycket 1-7 förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion.

4 § Innan ärenden som avses i 30 § första stycket 1-7
förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion avgörs skall
presidenten höra kollegiet.

5 § Presidenten får hänskjuta ärenden som avses i 30 § första
stycket 1-7 förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion
till kollegiet.