Förordning (2002:702) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt

SFS nr
2002:702
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:764

1 § Försöksverksamheten enligt denna förordning avser
handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt.

2 § Försöksverksamhet skall bedrivas vid Handens tingsrätt,
Huddinge tingsrätt, Nacka tingsrätt, Norrtälje tingsrätt,
Sollentuna tingsrätt, Solna tingsrätt, Södra Roslags tingsrätt,
Falu tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Norrköpings tingsrätt,
Växjö tingsrätt, Mariestads tingsrätt, Blekinge tingsrätt,
Kristianstads tingsrätt, Malmö tingsrätt, Halmstads tingsrätt,
Gävle tingsrätt, Ångermanlands tingsrätt, Östersunds tingsrätt
och Luleå tingsrätt.

Förordningen gäller i stället för 31 § 1-4 och 32 § första
meningen förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.
Förordning (2003:764).

3 § Lagmannen avgör ensam sådana administrativa ärenden som
avses i 31 § 1-4 förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion.

4 § Innan ärenden som avses i 31 § 1-4 förordningen (1996:381)
med tingsrättsinstruktion avgörs skall lagmannen höra plenum
eller, vid en tingsrätt som har kollegium, kollegiet.

5 § Lagmannen får hänskjuta ärenden som avses i 31 § 1-4
förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion till plenum
eller, vid en tingsrätt som har kollegium, till kollegiet.