Förordning (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt

SFS nr
2002:704
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:765

1 § Försöksverksamheten enligt denna förordning avser
handläggning av administrativa ärenden i länsrätt.

2 § Försöksverksamhet skall bedrivas vid Länsrätten i
Stockholms län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten i
Västernorrlands län, Länsrätten i Jämtlands län, Länsrätten i
Norrbottens län, Länsrätten i Kronobergs län, Länsrätten i
Blekinge län och Länsrätten i Mariestad.

Förordningen gäller i stället för 29 § 1-4 och 30 § första
meningen förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion.
Förordning (2003:765).

3 § Lagmannen avgör ensam sådana administrativa ärenden som
avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion.

4 § Innan ärenden som avses i 29 § 1-4 förordningen (1996:382)
med länsrättsinstruktion avgörs skall lagmannen höra plenum
eller, vid en länsrätt som har kollegium, kollegiet.

5 § Lagmannen får hänskjuta ärenden som avses i 29 § 1-4
förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion till plenum
eller, vid en länsrätt som har kollegium, till kollegiet.