Tillkännagivande (2002:706) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

SFS nr
2002:706
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2002-08-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:636
Upphävd
2004-06-30

Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har
för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens
engelska och franska texter har tillsammans med en svensk
översättning publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1989:7).

Konventionen är från och med den 1 september 2002 i kraft i
förhållande till följande stater.

Stat Dag för konventionens Förklaringar och
ikraftträdande för reservationer
staten i fråga i
förhållande till
Sverige

Amerikas
förenta stater 1989-06-01 I enlighet med artikel
24 har Amerikas förenta
stater reserverat sig mot
att franska får användas i
ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Amerikas förenta
stater inte vara förpliktat
att bära några kostnader
som avses i artikelns
andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Amerikas förenta
staters rättshjälpssystem.

Argentina 1991-06-01 – –

Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40
skall konventionen gälla
endast på fastlandet och i
Tasmanien.

Bahamas 1995-01-01 – –

Belgien 1999-05-01 – –

Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24
har Belize reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Belize inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Belizes rättshjälpssystem.

Bosnien-
Hercegovina 1991-12-01 – –

Brasilien 2002-09-01 I enlighet med artikel 24
har Brasilien reserverat sig
för att utländska dokument
bifogade till rättsärenden
måste åtföljas av
översättning till
portugisiska utförd av
auktoriserad translator.

Burkina Faso 1993-12-01 – –

Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26
skall Canada inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Canadas
rättshjälpssystem.

Chile 1995-01-01 – –

Colombia 2002-09-01 – –

Costa Rica 2002-09-01 – –

Cypern 1995-10-01 – –

Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte
tillämpas i fråga om
Färöarna och Grönland.

I enlighet med artikel 24
har Danmark reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Danmark inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Danmarks
rättshjälpssystem.

Ecuador 1993-12-01 – –

Estland 2002-09-01 I enlighet med artikel 24
har Estland förklarat att
endast engelska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar.

I enlighet med artikel 26
skall Estland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Estlands rättshjälpssystem.

Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 24
har Finland reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Finland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Finlands
rättshjälpssystem.

Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24
har Frankrike reserverat
sig mot att engelska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Frankrike inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Frankrikes rättshjälpssystem.

Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 24
har Grekland reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Grekland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Greklands rättshjälpssystem.

Honduras 1995-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Honduras inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Honduras rättshjälpssystem.

Irland 1991-10-01 – –

Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Israel inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Israels
rättshjälpssystem.

Island 1997-05-01 I enlighet med artikel 24
har Island reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Island inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Islands
rättshjälpssystem.

Italien 1995-05-01 – –

Jugoslavien 1991-12-01 – –

Kina (avser
endast
Hong Kong) 1997-09-01 I enlighet med artikel 26
skall Hong Kong inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Hong Kongs
rättshjälpssystem.

Kina (avser
endast Macau) 1999-03-01 – –

Kroatien 1991-12-01 – –

Lettland 2002-09-01 I enlighet med artikel 24
har Lettland förklarat att
endast engelska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar.

Luxemburg 1987-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Luxemburg inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Luxemburgs
rättshjälpssystem.

Makedonien 1991-12-01 – –

Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Mauritius inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Mauritius
rättshjälpssystem.

Mexico 1992-08-01 – –

Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Monaco inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Monacos
rättshjälpssystem.

Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte
tillämpas i fråga om
Nederländska Antillerna
och Aruba.

I enlighet med artikel 26
skall Nederländerna inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som avses
i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Nederländernas
rättshjälpssystem.

Nicaragua 2002-09-01 – –

Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24
har Norge reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Norge inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Norges
rättshjälpssystem.

Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24
har Nya Zeeland reserverat
sig mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Nya Zeeland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Nya Zeelands
rättshjälpssystem.

Panama 1995-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Panama inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Panamas
rättshjälpssystem.

Paraguay 2002-09-01 – –

Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Polen inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Polens rättshjälpssystem.

Portugal 1989-06-01 – –

Rumänien 1993-12-01 – –

Saint Kitts
och Nevis 1995-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Saint Kitts och
Nevis inte vara förpliktat
att bära några kostnader
som avses i artikelns andra
stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Saint Kitts
och Nevis rättshjälpssystem.

Schweiz 1989-06-01 – –

Slovakien 2001-02-01 I enlighet med artikel 26
skall Slovakien inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Slovakiens
rättshjälpssystem.

Slovenien 1995-01-01 – –

Spanien 1989-06-01 – –

Storbritannien
och
Nordirland 1989-06-01 I enlighet med artikel 26
skall Storbritannien och
Nordirland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan
täckas genom Storbritanniens
och Nordirlands
rättshjälpssystem.

Konventionen skall från och
med den 1 september 1991
tillämpas även i förhållande
till Isle of Man.

Sydafrika 1998-01-01 I enlighet med artikel 24
har Sydafrika reserverat
sig mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Sydafrika inte vara
förpliktat att bära kostnader
som avses i artikelns andra
stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Sydafrikas
rättshjälpssystem.

Tjeckien 1998-03-01 I enlighet med artikel 26
skall Tjeckien inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Tjeckiens
rättshjälpssystem.

Turkiet 2000-08-01 I enlighet med artikel 26
skall Turkiet inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Turkiets
rättshjälpssystem.

Tyskland 1990-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Tyskland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Tysklands
rättshjälpssystem.

Tyskland förutsätter att
ansökningar från andra
stater normalt skall
åtföljas av en översättning
till tyska.

Ungern 1990-07-01 – –

Uruguay 2002-09-01 – –

Venezuela 1997-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Venezuela inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Venezuelas
rättshjälpssystem.

Zimbabwe 1998-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Zimbabwe inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Zimbabwes
rättshjälpssystem.

Österrike 1989-06-01 – –

Övergångsbestämmelser

2002:706

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1999:1040) i
fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är
föranlett av att Sverige har godkänt anslutningar av Brasilien,
Colombia, Costa Rica, Estland, Lettland, Nicaragua, Paraguay
och Uruguay, att Turkiet har tillträtt konventionen enligt
artikel 37 och att konventionen har fortsatt giltighet
beträffande Jugoslavien, Kina (Macau) och Slovakien.