Förordning (2002:709) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003

SFS nr
2002:709
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-08-29

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 38 600 kronor respektive 39 400 kronor för år
2003.