Tillkännagivande (2002:730) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt arbete

SFS nr
2002:730
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2002-09-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:123
Upphävd
2005-03-22

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen
(SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen
är Island ansluten.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade
konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19,
1959:72) mellan Sverige samt Stor-britannien och Nordirland
rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av
internationell natur är förutom Förenade kungariket följande
främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Cypern,
Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya, Lesotho,
Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea,
Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt
Trinidad och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ
1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är
följande främmande stater och områden anslutna: Argentina,
Armenien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Danmark,
Egypten, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Israel, Italien,
Japan, Jugoslavien, Kina (avser endast Macao), Kirgizistan,
Kroatien, Lettland, Libanon, Luxemburg, Makedonien, Marocko,
Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uzbekistan,
Vitryssland och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska
bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Danmark, Förenade kungariket,
Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge,
Turkiet samt Tyskland.

5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade
konventionen (SÖ 1969:26) om delgivning i utlandet av
handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
är följande främmande stater anslutna: Antigua och Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belgien, Botswana, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Förenta staterna, Grekland, Irland, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Mexiko, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen,
Portugal, Ryssland, Schweiz, Seychellerna, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Venezuela och Vitryssland.

6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i
utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien,
Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien,
Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och
Österrike.

7. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen
(SÖ 1975:34 och 1980:28) om bevisupptagning i utlandet i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande
främmande stater anslutna: Argentina, Australien, Barbados,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Förenta staterna, Israel, Italien, Kina,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydafrika, Tjeckien,
Tyskland, Ukraina, Venezuela och Vitryssland.

8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av
ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater
anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Turkiet och
Österrike.

9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen
om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är följande främmande
stater anslutna: Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland,
Finland, Frankrike, Jugoslavien, Kroatien, Lettland,
Makedonien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovenien, Spanien,
Tjeckien och Vitryssland.