Förordning (2002:747) om inkomstindex för år 2003

SFS nr
2002:747
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-10

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 111,79 för år
2003.