Riksbankens föreskrifter (2002:750) om minnesmynt på femtio kronor

SFS nr
2002:750
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2002-10-03

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på femtio
kronor skall ges ut från och med den 14 november 2002 samt att
mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av att 95 år har förflutit sedan Astrid
Lindgrens födelse skall ett minnesmynt med ett nominellt värde
om femtio kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en aluminiumbrons legering
känd som “Nordic Gold” och som består av 89 % koppar, 5 %
aluminium, 5 % zink och 1 % tenn samt ha en vikt av 22 gram och
en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får
vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 22 gram.

3 § Myntet skall ha följande prägel.

På framsidan Astrid Lindgrens ansiktsporträtt framifrån.
Lodrätt till vänster om bilden texten ASTRID LINDGREN och
lodrätt till höger årtalen 1907-2002.

På frånsidan en bild av Pippi Långstrump. Vågrätt till vänster
om bilden valörsiffran 50 och valutabeteckningen KR rakt under
valörsiffran. Pippis apa, Herr Nilsson, sitter på valörsiffran
och texten SVERIGE syns på nedre delen av myntet vågrätt
följande myntets kantkurva. Under Pippi Långstrumps vänstra arm
finns begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn “B” och
bokstaven “E” som anger myntningsorten.

Randen skall vara slät.