Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003

SFS nr
2002:778
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-31

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 40 900
för år 2003.