Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal

SFS nr
2002:780
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Ändring införd
t.o.m SFS 2015:147

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt
58 kap. 14 § socialförsäkringsbalken i enlighet med följande
formel.

1. Balanstalet, BT,

/Formeln är inte med här/

2. Genomsnittlig pensionsålder, ,

/Formeln är inte med här/

3. Omsättningstiden, OT,

/Formeln är inte med här/

3.1 Intjänandetiden, IT,

/Formeln är inte med här/

3.2 Utbetalningstiden, UT,

/Formeln är inte med här/

4. Pensionsskulden, S,

/Formeln är inte med här/
Förordning (2015:147).

Övergångsbestämmelser

2002:780

Denna förordning träder i kraft den 20 november 2002 och
tillämpas första gången på balanstal som skall beräknas för år
2003.

2009:1247

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009 men
tillämpas för tid från och med den 25 november 2009.