Tillkännagivande (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott i Danmark, Finland, Island och Norge

SFS nr
2002:789
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2002-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:848
Upphävd
2013-11-26

Vid tillämpningen av följande bestämmelse i lagen (1959:254) om
utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
avses de överenskommelser som anges nedan.

4 § andra stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en
ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att
framställningen avser ett politiskt brott:

1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december
1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister
(terroristbombningskonventio-nen), och

2. artikel 14 i Förenta nationernas konvention den 9 december
1999 om bekämpande av finansiering av terrorism.