Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.

SFS nr
2002:814
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:992

1 § De tingsrätter som anges i följande förteckning är
behöriga att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om
grupprättegång och har vid handläggning av mål enligt den
lagen det domsområde som anges i förteckningen.

Tingsrätt Domsområde

Nacka Stockholms län

Uppsala Uppsala län

Nyköpings Södermanlands län

Linköpings Östergötlands län

Jönköpings Jönköpings län

Växjö Kronobergs län

Kalmar Kalmar län

Gotlands Gotlands län

Blekinge Blekinge län

Malmö Skåne län

Halmstads Hallands län

Vänersborgs Västra Götalands län

Värmlands Värmlands län

Örebro Örebro län

Västmanlands Västmanlands län

Falu Dalarnas län

Gävle Gävleborgs län

Ångermanlands Västernorrlands län

Östersunds Jämtlands län

Umeå Västerbottens län

Luleå Norrbottens län
Förordning (2010:992).

2 § Bestämmelser om behörig domstol vid grupptalan enligt 32
kap. 13 § miljöbalken finns i 21 kap. 1 § miljöbalken.
Förordning (2010:992).

Övergångsbestämmelser

2010:992

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

2. Mål som har inletts vid en tingsrätt före ikraftträdandet
ska, i de fall de nya bestämmelserna hade medfört att målet
eller ärendet skulle ha inletts vid en annan tingsrätt, vid
ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten.

3. Mål ska inte överlämnas om det skulle vara till nackdel
för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle
vara lämpligt.