Förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel

SFS nr
2002:829
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2002-11-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1039

1 § Frågor om lagerhållare enligt lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande
av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.
Förordning (2003:1039).

2 § Den som godkänts som lagerhållare enligt lagen (1984:409)
om skatt på gödselmedel skall anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i
samband med ansökan om godkännande.
Förordning (2003:1039).