Förordning (2002:836) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2004 års taxering

SFS nr
2002:836
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2002-11-21

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) den nedre skiktgränsen till 284 300 kronor och den
övre skiktgränsen till 430 000 kronor vid 2004 års taxering.