Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

SFS nr
2002:916
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:730

1 § Den som hos Myndigheten för radio och tv ansöker om
utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra
stycket yttrandefrihetsgrundlagen, bevis om ändrat namn på
sådan verksamhet, bevis om ändrade tekniska förutsättningar
för sådan verksamhet eller bevis om ändrad ort från vilken
överföringar i sådan verksamhet utgår ska betala en avgift på
2 000 kronor. Förordning (2010:730).