Förordning (2002:949) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2003

SFS nr
2002:949
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2002-11-28

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 2003 skall vara 5,31 procent.