Förordning (2002:966) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2003

SFS nr
2002:966
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-05

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,2
procent för år 2003.