Förordning (2002:985) om balanstal för år 2003

SFS nr
2002:985
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-05

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,03 för år
2003.