Förordning (2003:1069) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2004

SFS nr
2003:1069
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-04

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,1
procent för år 2004.