Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

SFS nr
2003:108
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-03-27

Regeringen föreskriver att 7 a § lagen (1998:958) om vilotid
för sjömän skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från och
med den 1 maj 2003.