Förordning (2003:130) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2003/04

SFS nr
2003:130
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-04-10

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 2003/04.

Varuslag Procentandel av basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25