Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

SFS nr
2003:169
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-04-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:450

Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt
beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för
fredsbevarande verksamhet utomlands. Högst tretusen personer
anställda i Försvarsmakten får samtidigt tjänstgöra i väpnad
tjänst utomlands i internationella militära insatser.
Lag (2010:450).