Förordning (2003:17) om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)

SFS nr
2003:17
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-01-23

Regeringen föreskriver att bilaga 5 till Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av
läkemedel m.m. (receptföreskrifter) skall upphöra att gälla vid
utgången av februari 2003.