Tillkännagivande (2003:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2003:3
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2002-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari-30 juni 2003 är 4,0 procent.