Lag (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

SFS nr
2003:347
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:505

Det belopp som en länsstyrelse beviljat en fastighetsägare för
byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder skall, om
det anges i beslutet, tillgodoföras fastighetsägaren genom
kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne
enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).