Riksbankens föreskrifter (2003:452) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2003:452
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2003-06-05

1 § Med anledning av att det är 30 år sedan Konung Carl XVI
Gustaf tillträdde tronen skall minnesmynt med nominella värden
om två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar och ha en
vikt av 12 gram samt en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil med
omskriften upptill “CARL XVI GUSTAF” och nedtill “SVERIGES
KONUNG I 30 ÅR”.

På frånsidan avbildas stora riksvapnet under kunglig krona samt
som omskrift upptill Konungens valspråk “FÖR SVERIGE • I TIDEN”
och nedtill “2000 KRONOR” omgivet av till vänster “E” som anger
myntningsorten och till höger “H” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn. Präglingsåret 2003 uppdelat med
“20” och “03” på vänster respektive höger sida av stora
riksvapnet.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil med
omskriften upptill “CARL XVI GUSTAF” och nedtill “SVERIGES
KONUNG I 30 ÅR”.

På frånsidan avbildas stora riksvapnet under kunglig krona samt
som omskrift upptill Konungens valspråk “FÖR SVERIGE • I TIDEN”
och nedtill “200 KRONOR” omgivet av till vänster “E” som anger
myntningsorten och till höger “H” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn. Präglingsåret 2003 uppdelat med
“20” och “03” på vänster respektive höger sida av stora
riksvapnet.

Randen skall vara slät.