Förordning (2003:492) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner mot Irak

SFS nr
2003:492
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2003-06-26

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra
att gälla den 9 juli 2003:

1. förordningen (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av
lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och

2. förordningen (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak.