Tillkännagivande (2003:517) av uppgifter om Riksbankens referensränta

SFS nr
2003:517
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2003-06-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli-31 december 2003 är 3,0 procent.