Förordning (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004

SFS nr
2003:576
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-09-04

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 39 300 kronor respektive 40 100 kronor för år
2004.