Förordning (2003:6) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner avseende Angola

SFS nr
2003:6
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2003-01-09

Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra
att gälla vid utgången av januari 2003:

1. förordningen (1993:1060) om tillämpning i fråga om Angola av
lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och

2. förordningen (1994:1669) om vissa sanktioner avseende
Angola.