Förordning (2003:630) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

SFS nr
2003:630
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-10-23

Regeringen föreskriver att lagen (1999:638) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna skall
träda i kraft den 31 december 2003.

Avtalet träder i kraft den 1 november 2003.