Förordning (2003:635) om inkomstbasbelopp för år 2004

SFS nr
2003:635
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-10-30

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 42 300
för år 2004.