Förordning (2003:636) om inkomstindex för år 2004

SFS nr
2003:636
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-10-30

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 115,64 för år
2004.