Förordning (2003:755) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning

SFS nr
2003:755
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2003-10-30

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsmyndigheten
enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning att
inskrivningsdagarna den 2 och 5 januari 2004 skall ställas in.