Förordning (2003:816) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2004

SFS nr
2003:816
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2003-11-20

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen
(1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin
av cigaretter till 38,50 kronor per förpackning med 20
cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma
bestämmelse fastställs till 86 öre per cigarett för år 2004.