Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:882) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2003:882
Departement/myndighet
Riksförsäkringsverket
Utfärdad
2003-11-14

Riksförsäkringsverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag skall höjas med 1 procent från och med
den 1 februari 2004.