Förordning (2003:883) om ränta på studielån för år 2004

SFS nr
2003:883
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-11-27

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) skall vara 3,1 procent för år
2004.