Förordning (2003:891) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

SFS nr
2003:891
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-11-27

Regeringen föreskriver att lagen (2003:758) om skatteavtal
mellan Sverige och Portugal skall träda i kraft den 31 december
2003.

Avtalet träder i kraft den 24 december 2003.