Förordning (2004:1015) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005

SFS nr
2004:1015
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-11-18

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen
(1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin
av cigaretter till 38,50 kronor per förpackning med 20
cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma
bestämmelse fastställs till 86 öre per cigarett för år 2005.