Förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne

SFS nr
2004:1024
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1200

1 § I denna förordning ges föreskrifter om priset till Per
Angers minne. Priset lämnas för humanitära och
demokratifrämjande insatser.

2 § Priset får delas ut till en person eller en organisation
som genom sina handlingar verkat för mänskliga rättigheter och
för stärkt demokrati och medmänsklighet i den humanistiska anda
som kännetecknade Per Anger.

3 § Priset kan ha en eller flera mottagare. En pristagare får
inte utses postumt.

Priset delas ut årligen.

4 § En särskild jury inom Forum för levande historia har hand
om nomineringen och beslutar om pristagare. Juryn består av
högst fem ledamöter. I juryn ingår myndighetschefen vid Forum
för levande historia och en representant för Per Angers familj.
Förordning (2007:1200).

5 § För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande
bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

11 och 12 §§ om jäv,

18 § om omröstning. Förordning (2007:1200).

6 § Forum för levande historia får meddela de närmare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2007:1200).

7 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2007:1200).